Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 11. 2017

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1.  HISTORIE OBCE HOLEDEČ

HOLEDEČ    

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy se zde uvádějí vladykové Tomáš, Jindřich a Miloslav. Její název je odvozován od starého polského jména Goleda. V roce 1332 vlastnila část Holedeče vyšehradská kapitula. V 15. století byla Holedeč často majetkem protřelých válečníků. Za husitských válek na zdejší tvrzi sídlil Odolen z Holedeče, žoldnéř ve službách Zikmunda Lucemburského. V roce 1470 vlastnil vesnici Šmohař z Rochova, hejtman hotovosti žateckého a rakovnického kraje, která čítala tisíc mužů. Při soudním sporu o holedečské zboží v roce 1527 byl proveden odhad obce - tehdy zde hospodařilo 18 osedlých, což znamená, že Holedeč mohla tehdy mít kolem stovky obyvatel. Roku 1579 prodal Jindřich Oudrčský z Oudrče Holedeč městu Žatci za 13.500 kop míšeňských grošů. Město Žatec se ovšem aktivně podílelo na protihabsburském povstání v letech 1618 a 1620 a tak mu byl všechen majetek císařem po Bílé hoře konfiskován. V roce 1628 si Žatečtí za drahý peníz směli Holedeč koupit zpět.

25. květen 1872 znamenal pro Holedeč katastrofu.

Ničivá noční povodeň Zlatého potoka připravila v obci o život čtyřicet jedna osob, dospělých i dětí. Vesnice se změnila v rozvaliny. Nejstarším spolkem v Holedeči byli hasiči, založen v roce 1870, v roce 1911 vznikl zemědělský spolek. Za první republiky žili v Holedeči převážně Němci: v roce 1921 jich bylo napočteno přes 90 %. Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1930 - celkem 718. Holedeč (Grosse Holetitz) leží v nadmořské výšce 219 metrů.

Zákon pamatoval s památkovou ochranou pouze na drobnou jednolodní kapli s pseudorománským průčelím z 19. století. Tato kaple se však nedochovala. V obci bývala i tvrz, poprvé připomínaná roku 1420, kdy zde seděli bratři Prokop a Oldřich z Holedeče. Zanikla někdy koncem 15. století. Stávala snad u potoka, jako mnoho jiných tvrzí v našem kraji, stopy po ní však definitivně zahladily mnohé povodně.

               V roce 1929 byl v obci Holedeč a Holedeček vybudován vodovod a následně v letech 1930-1931 byla postavena úpravna vody, která je v provozu dodnes, pouze s jiným technickým vybavením.

    

                      Vývoj počtu obyvatel v Obci Holedeč (Holedeč, Holedeček, Stránky, Veletice)

 

 

Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Počet obyvatel

1312

1459

1456

1549

1476

1444

1536

798

799

735

621

509

495

549

                             

 

 

 

Celkový počet obyvatel  obce Holedeč ( Holedeč, Holedeček, Stránky, Veletice)             k 6.6.2014

589

 

Vývoj počtu obyvatel v místní části Holedeč

           Rok

     1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

           Počet obyvatel

     532

630

653

685

697

657

718

421

429

396

334

282

301

                           
                           

                                               Počet obyvatel k 6.6.2014           - 374 obyvatel

HOLEDEČEK    

O nejstarších dějinách obce, stejně jako o jejím názvu, lze říci prakticky totéž, co o Holedeči. Historické prameny často mezi oběma vesnicemi ani nedělají rozdílu - jejich majitelé byli většinou titíž. Holedeček byl vždy menší; vzhledem k jeho názvu to ani nebylo jinak možné. Při sčítání v roce 1527 hospodařilo v Holedečku jen šest sedláků, vesměs s českými jmény.

V Holedečku ale existovaly tři instituce, bez nichž by se obyvatelé Holedeče v minulosti neobešli. Byly to kostel, škola a hřbitov. Kostel sv. Bartoloměje je písemně doložen už v roce 1346 v souvislosti s tím, že zdejší farář slavnostně vyobcoval z církve jednoho kacíře. V roce 1737 sv. Bartoloměj vyhořel a byl přestavěn do dnešní barokní podoby.

        

 Hřbitov byl zřízen v roce 1867. Počátky školy v Holedečku spadají do období panování Josefa II., přesné datum není známo. Dnešní školní budova byla postavena v roce 1900. 

         

Česká škola pro děti z Holedeče, Holedečku, Stránek a Veletic byla otevřena roku 1935. Ze samostatných spolků zde byl založen jen jeden: krátce před koncem první světové války to byl Pius, jehož náplní byla podpora katolické literatury. Za první republiky, v roce 1921, tu žilo jen pět procent Čechů. Nejvíce obyvatel měl Holedeček v roce 1930 - celkem 224. Holedeček (Kleine Holetitz) leží v nadmořské výšce 221 metrů.

Zákon pamatuje v obci s památkovou ochranou na celý areál kostela sv. Bartoloměje (kromě vlastní budovy kostela také na ohradní zeď a márnici). Památkové ochrany požívá i usedlost č.p. 8 (obytné stavení a stodola). U hlavní silnice na Žatec stojí barokní výklenková kaplička.

       

V obci byla kdysi i tvrz (poprvé uváděna roku 1503), ale o jejím zániku (naposledy se připomíná roku 1579), ani o tom, kde stála, se nedochovaly žádné zprávy.

Vývoj počtu obyvatel v místní části Holedeček

Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Počet obyvatel

135

182

172

175

184

214

224

83

86

84

85

69

70

Počet obyvatel k 6.6.2014           - 86 obyvatel

 

                                  Památkově chráněné objekty

 

 

Začátek formuláře

Číslo rejstříku

uz

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

č.or.

HZ

R

F

IdReg

43565 / 5-1132

S

Louny

Holedeč

Holedeček

 

kostel sv. Bartoloměje

ve středu obce

 

Č

 

 

155877

42820 / 5-1133

S

Louny

Holedeč

Holedeček

čp.8

venkovská usedlost

 

 

Č

 

 

155037

Konec formuláře

 

 

 

 

Konec formuláře

 

STRÁNKY    

Tato obec se může pyšnit jednou raritou: její jméno vymyslel otec českého dějepisectví František Palacký. Původně se totiž Stránky jmenovaly Drunice - v roce 1341 se v pramenech vyskytuje Jaroslav z Drunic. Toto pojmenování, odvozené od podstatného jména "drn", se v pramenech uvádí ještě po celé předbělohorské období. V berní rule z roku 1654, kdy ve vsi bylo 12 usedlostí (čtyři z toho pusté) a jména osadníků vesměs německá, byly Stránky uvedeny pod názvem Drahnice. Když byla obec v průběhu 17. století úplně poněmčena, začali místní obyvatelé svému domovu říkat Tronitz. Použili přitom názvu vesnice, která ležela nedaleko mezi Veleticemi a Žatcem a za třicetileté války zanikla. Palacký, když v roce 1848 vydával svůj Popis Království českého, si této záměny nepovšiml a ke jménu Tronitz vymyslel český ekvivalent Stránky. Jak vidno, jsou dějiny názvu Stránek poněkud komplikované.

Ve 14. století byly sídlem vladyckého rodu, který měl v predikátu název vesnice. Po husitských válkách byla obec majetkem žateckého patricije Koblenzera. Časem se stala součástí panství měcholupského a pak dobříčanského, kde zůstala až do roku 1850. Někdy v této době zde bydlel s rodiči pozdější slavný cestovatel po Arábii Eduard Glaser. Ottův slovník naučný udává v roce 1900 v obci 49 domů a 228 obyvatel - samé Čechy, což je ale velmi nepravděpodobné. Pošťák tehdy docházel do Stránek ze Žatce, obec byla přifařena pod Holedeček. Za první republiky, v roce 1921, zde žili pouze Němci, jedinou výjimku tvořila česká rodina železničního zřízence. Nejvíce obyvatel měly Stránky roku 1869 - celkem 249. Stránky (Tronitz nebo také Troinitz) leží v nadmořské výšce 241 metrů, pět kilometrů jihovýchodně od Žatce. Stránky byly původně součástí okresu Žatec, se kterým byly v roce 1960 včleněny do okresu Louny. V té době byly Stránky osadou Holedeče. V lednu 1981 se staly i s obcí Holedeč osadou Měcholup, od roku 1990, kdy se Holedeč osamostatnila, jsou opět její osadou.

Ke kapličce ( kaple se zvonem) ve Stránkách se váže zajímavá příhoda. O to, že byla (jako jedna z nemnoha v posledních letech) nově zapsána do seznamu státem chráněných kulturních památek, se zasloužil i vedoucí referátu kultury Okresního úřadu Louny Petr Novák: "Jel jsem na ministerstvo, stál jsem nad pracovníkem, který byl zápisem pověřen a čekal. Celá ta procedura trvá jen chvilku, ale měl jsem strach, aby naši žádost neodložil a ona se někde neztratila. Tak jsem mu řekl, že tam budu stát, dokud stráneckou kapličku do státního seznamu nezapíše. A stál jsem tam skutečně tak dlouho, než ji tam zapsal."      

Dalším památkově chráněným objektem je barokní výklenková kaplička u rozcestí Veletice – Stránky.

                                     

Vývoj počtu obyvatel v místní části Stránky

 

Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Počet obyvatel

249

248

227

228

195

201

224

114

109

94

84

56

42

Počet obyvatel k 6.6.2014           - 41 obyvatel

Památkově chráněné objekty

 

 

Začátek formuláře

Číslo rejstříku

uz

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

č.or.

HZ

R

F

IdReg

50050 / 5-5865

P

Louny

Stránky

Stránky

 

kaple se zvonem

střed obce

 

Č

 

 

163146

42752 / 5-1134

S

Louny

Stránky

Stránky

 

výklenková kaplička

při silnici Veletice - Holedeček

 

Č

 

 

154961

Konec formuláře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELETICE   

          Název  obce pochází  z vlastního jména Velata. Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1340, kdy ji vlastnil vladyka Bohuněk z Veletic. Veletičtí drželi rodový majetek do poloviny 15. století, kdy jsou zde uváděni poslední známí členové rodu, bratři Vilém a Hrzek. Majetky zde však měli i někteří bohatí žatečtí měšťané. V letech 1510 až 1623, kdy je zde doložena i tvrz, zde sídlili Sekerkové ze Sedčic. Poslednímu  z nich, Baltazarovi, byly Veletice za účast na stavovském povstání konfiskovány a  roku 1627 prodány Janu Kryštofovi z Paaru, který je připojil k panství Měcholupy. V roce 1654 zde hospodařilo osm sedláků a čtyři chalupníci, dvě usedlosti byly pusté.  Podle jmen byli všichni Němci a všichni  pěstovali chmel.

Veletická tvrz za třicetileté války zanikla. Stála na říčce Blšance. V roce 1750 koupil obec Leopold Clary a začlenil ji k panství Dobříčany. Veletice mají dva významné rodáky. Především je to MUDr. Adolf Seifert (1826 - 1910), asi nejvýznamnější žatecký  historik. O dějinách  města, kde  vykonával lékařskou  praxi, napsal tři knihy (všichni  historikové z nich  pilně čerpají) a množství článků a studií. Pohřben je na žateckém hřbitově. Druhým je roku 1834  narozený  architekt a později vídeňský továrník Karl Schlimp. Podle jeho projektu  byla v Žatci postavena škola v Komenského aleji a vlakové nádraží Praha – Těšnov, zbořené v 80. letech při stavbě přeložky tramvajové trati na Florenci. Velká povodeň Zlatého potoka v roce 1872 si zde vybrala daň v podobě tří zmařených lidských životů a mnoha zničených usedlostí (zejména  čp. 32).

Do roku 1878 navštěvovaly zdejší děti školu v Holedečku, pak se vyučovalo v  jednom z obecních domů. V roce 1884 byla  postavena nová školní budova. Roku 1903 byla postavena silnice do Holedečku s odbočkou do Stránek. Nejstarším  zdejším  spolkem  byla  roku 1896 vzniklá odbočka Svazu Němců v Čechách, hasiči  vznikli o tři roky později. V roce 1921 byla obec z 96 % německá - jedinými Čechy byli zaměstnanci  na  dráze.  Nejvíce obyvatel tu žilo roku 1900, celkem 461. Veletice leží čtyři kilometry jihovýchodně od Žatce v nadmořské výšce 215 metrů.

Památkově chráněn je dům se stodolou čp. 36 – chalupa z 19. století s dřevěnou pavlačí, která dokládá původní lidovou architekturu Žatecka.

Kolem  roku 1800 zde byla  postavena klasicistní kaple.

 

Vývoj počtu obyvatel v místní části Veletice

 

Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Počet obyvatel

396

399

404

461

400

372

394

180

175

161

118

102

82

Počet obyvatel k 6.6.2014           - 87 obyvatel

Památkově chráněné objekty

 

Číslo rejstříku

uz

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

č.or.

HZ

R

F

IdReg

42591 / 5-1135

S

Louny

Veletice

Veletice

čp.36

venkovská usedlost

 

 

Č

 

 

154786

                         

              HISTORIE OBCE HOLEDEČ    

(1945-1989)

 

Po druhé světové válce dochází ze všech obcí ( Holedeč, Holedeček, Stránky a Veletice) k odsunu sudetských němců a postupnému osídlování lidmi z vnitrozemí, ale také ze zahraničí, z Volyně ( Volinští Češi), kteří zde osídlili opuštěné statky.

Po válce obce Holedeček a Stránky spadaly pod MNV Holedeč a MNV Veletice až do roku 1981, kdy obce příslušely MNV Měcholupy až do sametové revoluce v roce 1989.

V tomto období vznikají nové subjekty, jako například TJ Sokol Holedeč, který byl založen v roce 1951. V rámci akce Z si fobalisté budují hřiště a zázemí – fotbalové kabiny.

Dalším subjektem byl poválečný československý svaz žen ( složky NF) Tento svaz organizuje různé společenské akce, brigády.

Ve svojí činnosti pokračují po válce i dobrovolní hasiči, jejichž vznik se uvádí v roce 1870, ale v článcích o katastrofální povodni dne 25.5. 1872, se nic o pomoci hasičů neuvádí.  

 

V roce 1975 se v rámci akce Z vybudoval kulturní dům v Holedeči . Z budovy č.p.7 ( bývalý hostinec) v Holedeči si dobrovolní hasiči budují provizorní hasičskou zbrojnici a po roce 1969 objekt přestavují prakticky do dnešní podoby ( v současné době již SDH v obci nepůsobí )

 

V Holedeči stojí za zmínku událost, kdy na původní most přes Blšanku, najel v roce 1975 vojenský tank a celý most se zřítil. V té době nebyl přes potok jiný most, musel se využívat brod. Na místo původního mostu byla dovezena polovina mostu z obce Počedělice. Proto je také most pouze s jedním jízdním pruhem. Tento most byl vyroben v roce 1884 v kladenských hutích.

Zajímavý je i příběh mateřské školy v Holedeči. Mateřská škola i MNV Holedeč ( MNV pouze do roku 1981) byly umístěny v objektu č.p.141 V Holedeči. K tomuto objektu náležel i přilehlý park. V roce 1991 se o objekt přihlásil restituent a tehdejší starosta, resp. zastupitelstvo objekt vydalo, i když sloužil tehdy pro mateřskou školu, čili občanské vybavenosti. Mateřská škola se stěhuje do bytu 3+1 v č.p. 2 v Holedeči, kde prakticky fungovala až do roku 2012. Nový majitel objekt prakticky obratem prodává panu Burešovi a v roce 2011 tento objekt kupuje zpět Obec Holedeč, ale bez parku, obec objekt kompletně rekonstruuje a v roce 2012 zde slavnostně otevírá novou mateřskou školu pro 25 žáků.

V době před sametovou revolucí, v roce 1989, je v obci Holedeč pouze vodovod z roku 1929 a rozvody NN a VO. Ve Stránkách a Veleticích v tomto období je pouze NN a VO.

 

V roce 1989 proběhla sametová revoluce a v roce 1990 vzniká právnický subjekt Obec Holedeč s OÚ Holedeč.

 

 

 

 

 

 

 Konec formuláře

HISTORIE OBCE HOLEDEČ    

(1990-2014)

 

 V tomto období dochází k velkému rozvoji obce Holedeč a jejích spádových obcí.

 

Prvním starostou Obce Holedeč se stává pan Karel Kadlec. Funkci starosty vykonává od roku 1990 do roku 2000

Druhým starostou se stává Otakar Fořt a je starostou od roku 2000 do roku 2006. 

Po volbách v roce 2006 se opět stává starostou pan Karel Kadlec, ale v roce 2007 ho zastupitelstvo odvolává.

Do funkce starosty Obce Holedeč je v roce 2007 zvolen ing. Pavel Adamec .

Velmi významným rokem pro Obec Holedeč bylo schválení obecního znaku a praporu v roce 2010.

 

                                                                                              

 

Od roku 2008 má obec svou kroniku. Z minulosti se žádná kronika obce nedochovala. Některé historické momenty jsou prý zaznamenány v kronice zámku Líčkov, ale do dnešního dne se nepodařilo tyto záznamy přeložit a zanést  do kroniky obce.  V současné době se shromažďují další historické materiály, které budou do této publikace zaneseny, aby jsme se o historii naší obce mohli dozvědět co nejvíce.

 

Realizované investiční akce, pořízení strojů, rekonstrukce  - 1990 až 2007

 

-          převzetí traktoru Zetor  - Měcholupy

-          Vybudování kanalizace a ČOV pro Obec Holedeč – dotace

-          Vybudování plynovodu pro Holedeč a Holedeček – dotace

-          Vybudování VO ve Stránkách

-          Vybudování vodovodu pro Veletice a Stránky

-          Vybudování místní komunikace u hřbitova

 

Realizované investiční akce, pořízení strojů, rekonstrukce  - 2007 až 2014

Rok 2007

Rekonstrukce ul. Mlýnská , Holedeč                                         - dotace

Rekonstrukce soc. zařízení , Holedeč                                      - dotace

 

Rok 2008

Výstavba dětských hřišť v Holedeči a ve Veleticích               - svépomocí a sponzoři

Vybudování chodníku u obecního úřadu V Holedeči

Rekonstrukce lávky přes Blšanku

Realizace reklamních ploch pro veřejnost                                         

Realizace nových vývěsných tabulí                                                      

Provizorní výsprava cest Pozemkového fondu – k cihelně             

Úprava prostranství před obecním úřadem v Holedeči      

Výstavba plochy pro kontejnery před OÚ Holedeč

 

Rok 2009

Rekonstrukce veřejného osvětlení Veletice, modernizace VO Hol, Str, Holedeček

Úprava strání ve Stránkách – hlohyně, výsadba náhradní

Realizace hřiště na plážový volejbal u OÚ

Oprava ohradní zdi u kostela sv. Bartoloměje – zaj. PD +dotace pro církev

Výstavba plochy pro kontejnery – Veletice(2009)                                       sponzor

Rekonstrukce a modernizace zastávek BUS H+H+V+S

Vybudování 1. části  kanalizace  v Holedečku

Rekonstrukce odvodnění v Lesní ulici v Holedeči

Rekonstrukce fasády na OU Holedeč

Výměna oken na OU Holedeč

 

Rok 2010 

Rekonstrukce tanečního sálu

Realizace speciálního osvětlení kostela v Holedečku                                    sponzor                       Vybudování 2. části  kanalizace  v Holedečku

Přeložka kabelů O2 před OU v Holedeči

Oprava části fasády kostela sv. Bartoloměje – zaj.PD + dotace pro církev

Oprava poškozené hřbitovní zdi – brigáda

 

 

Rok 2011

Zalesnění cca 1,4 ha pozemků na Hůrkách

Zalesnění cca 0,5 ha pozemků Pod Třešňovkou

Legalizace PUPFL – minulost a současnost

Rekonstrukce prostranství před obchodem u Hanzala

Rekonstrukce vytápění tanečního sálu a výměna oken KD Hol

Rekonstrukce kanceláří OÚ Holedeč

Realizace 3 části kanalizace v Holedečku

Oprava nezpevněných cest ve Veleticích – Uher                                           sponzor

Rekonstrukce příjezdové komunikace ke statku                           

Stavba chodníku přes park                                                         

Oprava odvodnění ve Stránkách  - u pana Kasíka                 

Oprava dětského hřiště ve Stránkách – plocha , dopl. atrakcí      

Realizace zpevněné plochy pro kontejnery – ul. Lesní                                 sponzor Oprava historického odvodnění  u mostu

 

Rok 2012

Rekonstrukce objektu č.p. 141, Mateřská škola Holedeč, p.o.  

Oprava krajnice a vjezdů v ul. Lesní                                                    

Doplnění VO – ke mlejnu                                                                                    

Výměna oken na hasičské zbrojnici                                                                

Zahájení rekonstrukce kabin – předpoklad                                                   

Doplnění VO – MŠ                                                                                                 

 

Rok 2013

Dokončení rekonstrukce fot. kabin u fotbalového hřiště         

Převod kostela, fary a hřbitova do majetku obce                            

Rekonstrukce HZ – elektroinstalace, sociálka a střecha

Zateplení KD Holedeč                                                                                           dotace

Kanalizace Holedeček – dokončení                                                                 

Multifunkční hřiště Holedeč                                                                                dotace

Realizace zpevněné plochy před fotbalovými kabinami

Doplnění veřejného osvětlení u hřbitova                                                                                                                                          

Rok 2014

Modernizace a přeložka trafostanice – na žádost obce                               ČEZ

Zalesnění 1,7 ha v Dobříčanském lese

                             

 

 

 

2.  INFORMACE O OBCI HOLEDEČ

2.A.     Obyvatelé, věkové složení k 1.1.2016

         Dospělí                                  486

            Dospělí muži                        247

            Dospělé ženy                       239

 

            Děti 15-18 let                      13

            Děti 15-18 let chlapci         8

            Děti 15-18 let dívky            5

 

            Děti do 15 let                       90

            Děti do 15 let chlapci         43

            Děti di 15 let dívky             47

            (Děti 6-7 let             13)

            (Děti do 3 let                       25)

 

            Celkem obyvatel                 575                Průměrný věk obyvatel  43,4let

 

2.B.     Velikost katastrálního území

 

            Katastrální území Holedeč                                  1171 ha

            Katastrální území Veletice                                  466   ha

            Katastrální území Stránky                                   217   ha

 

            Celkem velikost katastrálního území                1854 ha

 

2.C.    Pozemky ve vlastnictví obce Holedeč

 

            Katastrální území Holedeč                                  86 ha v extravilánu celkem

                      

                                                           Orná půda                13,10 ha

                                                           Chmelnice                 3,48 ha

                                                           TTP                            7,13 ha

                                                           Lesní poz.                 34,18 ha

                                                           Zast.pl.                      0,0314 ha

                                                           Ost. pl.                      28,59 ha

                                                                                            

                                                                                              11,01 ha v intravilánu celkem

          

Katastrální území Veletice                                  96 ha v extravilánu celkem

                                                           Orná půda                10,9 ha

                                                           TTP                            3,03 ha

                                                           Lesní poz.                 33,94 ha

                                                           Zast.pl.                      0,0110 ha

                                                           Ost. pl.                      48,23 ha

 

1,38 ha v intravilánu celkem

 

Katastrální území Stránky                                   11,87 ha v extravilánu celkem

                                                           Orná půda                0,83 ha

                                                           TTP                            1,82 ha

                                                           Lesní poz.                 5,64 ha

                                                           Zast.pl.                      0,0042 ha

                                                           Ost. pl.                      9,67 ha

 

1,82 ha v intravilánu celkem

          

 

            Celkem ve vlastnictví Obce Holedeč v extravilánu     :           201,58 ha

                                                            Orná půda               25,83 ha

                                                           Chmelnice                 3,48 ha

                                                           TTP                            11,98 ha

                                                           Lesní poz.                 73,76 ha

                                                           Zast.pl.                      0,0466 ha

                                                           Ost. pl.                      86,49 ha

 

Celkem ve vlastnictví Obce Holedeč v intravilánu      :           14,21 ha

 

            Procetuálně k velikosti katastrálního území               :           11,64 %

 

 

2.E.     Technické vybavení Obce Holedeč

 

                                                           Traktor Proxima

                                                                       Nástavby                  - sněhová radlice

                                                                                                          - čelní nakladač

                                                                                                          - paletové vidle       

                                                           Traktor Zetor

                                                           Štěpkovač Farmi 260

                                                           Drtič větví

                                                           Rozmetadlo na sůl ( zima)

                                                           Lesní naviják

                                                           Příkopové rameno ( spoluvlastnictví)

                                                           Fekální vlek

                                                           3 x valník

                                                           Podvalník

                                                           Vozík na svoz trávy

                                                           Ford Ranger

                                                           Traktůrek na sekání trávy

                                                           Výsuvný žebřík

                                                           Pojezdová sekačka

                                                           Bubnová sekačka

                                                           3 x křovinořez

                                                           Štípačka na dřevo 11t

                                                           2x motorová pila

                                                           Tlakový čistič

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Protipovodňová opatření obce Holedeč
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.11.2014 - Ukončen

http://www.zivefirmy.cz/images/fondy_eu/opzp.png

Snížení prašnosti v Holedeči
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2014 - Probíhá

http://www.zivefirmy.cz/images/fondy_eu/opzp.png

Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Ukončen

http://www.zivefirmy.cz/images/fondy_eu/iop.png

Zdroj: Strukturální fondy EU

                                                         

2.F.     Aktivity Obce Holedeč

 

            Členství v Mikroregionu Žatecko (celkem 17 členů)

            Členství v MAS Vladař ( Valeč)

            Členství v Euroregionu Krušnohoří

            Členství v HSRCH ( Hospodářská a sociální rada chomutovska)

            Členství ve sdružení SVOL  ( sdružení vlastníků obecní lesů)

            Čelnství ve sdružení HoMeLiDe ( Holedeč- Měcholupy-Libořice- Deštnice)

                      

2.G.    Územní plán Obce Holedeč

 

Obec má schválený územní plán z roku 2011 pro katastrální území Holedeč, Veletice, Stránky

Zajímavé investiční plány zahrnuté v ÚP  :

                                               - rozhledna na kopci Chlum, včetně turistické trasy

                                               - cyklostezka – Žatec – Holedeč

                                               - dvě vodní plochy , rozloha cca 4,5 ha

                                               - lokality pro výstavbu RD

2.H.    Komplexní pozemkové úpravy

 

KPÚ ( Komplexní pozemkové úpravy) pro katastrální území Holedeč, Veletice, Stránky probíhají od roku 2012 a budou ( předpoklad) ukončeny v roce 2015. Pro obec Holedeč mají KPÚ velký význam, jelikož ve stávajícím katastru ( mapách) bylo mnoho pozemků, které nebyly zapsány na LV ( list vlastnictví)- jednalo se o pozemky PK ( pozemkový katastr). Finálním výstupem bude digitální katastr.

 

 

3.  OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE, INFRASTRUKTURA, SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCÍ     

 

3.A.     Občanská vybavenost obce :

                        - Czech point – OÚ

- Mateřská škola Holedeč, p.o.

  •  Veřejné stravování cizích strávníků
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Ubytovací služby

/Dohlídávání dětí, které nejsou zapsány do mateřské školy, vždy do naplnění maximální kapacity MŠ. Pořádání příměstských táborů v době přerušení provozu MŠ/.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.

                        - 2 obchody – smíšené zboží

                        - Hostinec

                        - Multifunkční hřiště – volejbal, basketbal, tenis, nohejbal

                        - Hřiště na plážový volejbal

                        - Hasičská zbrojnice – klubovna, stolní tenis

                        - dětská hřiště – Holedeč, Veletice, Stránky

                        - Kulturní dům(KD) – Holedeč, Veletice – možnost pronájmu

                        - autobusové spojení, vlakové spojení ( pouze Veletice)

3.B.     Infrastruktura :

                        Holedeč                     kanalizace + ČOV

                                                           Plynovod

                                                           Vodovod

                                                           VO ( veřejné osvětlení)

                                                           NN

                                                           Dešťová kanalizace

 

                        Holedeček                kanalizace + ČOV

                                                           Plynovod

                                                           Vodovod

                                                           VO ( veřejné osvětlení)

                                                           NN

                      

                        Veletice                     Vodovod

                                                           VO ( veřejné osvětlení)

                                                           NN

                                                           Dešťová kanalizace

 

                        Stránky                     Vodovod

                                                           VO ( veřejné osvětlení)

                                                           NN

                                                           Dešťová kanalizace

 

3.C.     Služby poskytované obcí :

 

                        - likvidace dřevního odpadu – štěpkovač

                        - sekání trávy  - příkopové rameno, ostatní vybavení

                        - vyvážení žump – fekální vůz

                        - prořezávky lesních porostů, odstraňování náletů

                        - výroba palivového dřeva – štípané, PRM

                        - pronájem KD Holedeč, KD Veletice, HZ ( hasičská zbrojnice)

                        - zapůjčení : štípačka na dřevo, výsuvný žebřík, valník, atd.

 

 

4.  PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZELEŇ, ROZVOJ TURISTICKÉHO RUCHU     

4.A.  Obec Holedeč udržuje veřejná prostranství v obcích Holedeč, Holedeček, Stránky a Veletice, celkem se jedná o cca 14 ha pozemků. Hlavní činnost spočívá v sekání trávy, údržba stávající vzrostlé zeleně ( stromů).

 

         Obec Holedeč vlastní 74 ha lesních pozemků, má schválený LHP 2008 - 2018 , lesního hospodáře vykonává pan Bechyňský. Obec by měla z lesních pozemků v období platnosti LHP vytěžit cca 3300 m3 , převážně borového dřeva. Po těžbě obec zajišťuje vyčištění pasek a zalesnění.

         Od roku 2012-2014 obec vysadila cca 28 000 stromků mimo LHP

 

4.B. Obcí prochází turistická trasa, která začíná v Holedečku a vede na nejvyšší bod přírodního parku DŽBÁN, t.j. Výrov (509 m.n.m). Část turistické trasy je součástí naučné stezky, která začíná u úpravny vody v Holedeči.

 

4.C.  V parku, který dřív patřil obci, se nachází památný strom – tisovec dvouřadý, výška 13 m, obvod uvedený v literatuře 85 cm.

 

4.D. Obec Holedeč má v ÚP propojení cyklostezkou Žatec- Holedeč. Tato cyklostezka je v územním plánu i Města Žatec. Dalším plánem je vybudovat turistickou trasu na vrch Chlum, kde se podařilo v ÚP schválit vybudování rozhledny. Rozhledna by měla být vysoká cca 24 m ( Chlum 289 m.m.n) . Z této rozhledny by měla být vidět Kryrská rozhledna, výhled na Žatec, Most a především je zde nádherný pohled na České středohoří.

         Dalším plánem, zatím schváleným pouze v ÚP, je vybudování vodních ploch. Jedná se o celkem cca 4 ha vodních ploch, což přispěje i k rozšíření volnočasových aktivit občanů našich obcí.

Na letní měsíce přijímá obec brigádníky na údržbu veřejné zeleně.

 

5.  PÉČE O SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI     

Obec Holedeč, ve spolupráci s klubem Holedečských maminek a Holedečských mládežníků, každoročně pořádá mnoho sportovní a kulturních akcí.  Některé akce jsou již tradicí, ale některé akce jsou nové a souvisí  například s vybudování nový sportovišť.

                          

Pravidelné kulturní akce:

.. maškarní ples pro děti

                                   ..maškarní ples pro dospělé

                                   .. ples Mikroregionu Žatecko

                                   .. pálení čarodějnic

                                   .. Staročeské máje ...

                                    .. Dětský den

                                   .. dopoledne plné her – klub maminek, pravidelné akce 14 dní

                                   .. Helloween

                                   .. mikulášská zábava pro děti

                                   .. mikulášská zábava pro dospělé

                                   .. pouť za rozsvícením vánočních stromů

                                   .. vítání občánků 2013,2014 ( od sametové revoluce)

                                 

                                   .. Setkání se starostou ..

                                   .. organizování brigád ( MŠ)

                                   .. účast na Chmelfestu ( Žatec)

                                   .. účast na pravidelné akci Sranda bez plotů (2011 – Holedeč)

.. další zábavy pro dospělé ( Václavská, Josefovská, Velikonoční ) – ne každý rok vše

 

Pravidelné sportovní akce:

.. Holedečská letní pohodička, aneb vypněte PC a pojďte se bavit – na přelomu července a srpna – spojené s turnajem v pl. volejbalu, mochito párty, dětské hry

.. turnaj v plážovém volejbalu Mikroreginu Žatecko (srpen)

.. turnaj v nohejbalu ( srpen) – Holedečská placírka

.. turnaj v pl. volejbalu – Holedečská plácaná, aneb rozloučení s létem ( září)

 

 

6.  ZAPOJENÍ MLÁDEŽE DO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

.. Staročeské máje – tancování Besedy, organizace májů a zábavy, rozvoz májek k domům, příprava a kácení májky

.. reprezentace obce na akci Mikroregionu Žatecko , „Sranda bez plotů“

.. reprezentace obce na akci „ Chmelfest“ v Žatci

.. pomoc při halloweenu  - stezka odvahy

.. pomoc při dětském dni – stanoviště soutěží pro děti

7.  SPOLUPRÁCE S OBCEMI A PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY

.. Pomoc při údržbě komunikací při chmelové kampani – HOP SERVIS

.. Pomoc s likvidací dřevního odpadu – ANTIKO, SILNICE, HOP SERVIS

                                   .. Vyvážení odpadních vod Silnice Group, a.s.

                                   .. Sekání koupaliště v Mostě – RIV

                                   .. Sekání Měcholupy, Deštnice a Libořice

                                   .. sdružení Velká Černoc sobě – vinný sklep

                                   .. Spolupráce v rámci Mikroregionu Žatecko

                                   .. umožnění praxe středoškolákům na OÚ

                                   .. Sekání pro TS Města Žatec

 

            V obci Holedeč je mnoho drobných živnostníků, se kterými obec spolupracuje.

8.  DOTACE

Díky dotacím se Obci Holedeč podařilo vybudovat :

                                   - kanalizace Holedeč

                                   - plynofikace obce Holedeč a Holedeček

                                   - vodovod Stránky – Veletice

                                   - rekonstrukce ul. Mlýnská

                                   - Rekonstrukce soc. zařízení KD Holedeč

                                   - Zateplení KD Holedeč

                                   - vytápění KD Holedeč

                                   - Zateplení MŠ Holedeč

                                   - Výměna oken a vytápění KD Holedeč

                                   - Dětské hřiště MŠ Holedeč

                                   - Multifunkční hřiště Holedeč

 

 

 

 

Vydala Obec Holedeč 2014                                               Zpracoval  ing. Pavel Adamec

          

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1