Navigace

Obsah

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Veřejná infrastruktura

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací

Výkres základního členění území

Územní plán - odůvodnění

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLEDEČ

Návrh na změnu územního plánu obce Holedeč